Megabyet.com : Free hosting 1600MB, 100GB, No ads

megabyet.com Xếp đồng hạng 1 vì cũng là Server của Byethost nhưng còn có thêm Cpanel
1600 MB or 1.6 GB disk space
100 GB monthly transfer
Cpanel 11
Add-on Domains: 6
Có lẽ với host này, bạn không phải than phiền điều gì. Tốc độ duyệt tại VN luôn thuộc vào hạng top. (Huynguyen.net)

Free webhosting signup

 

 
Rating 4.00 out of 5
 
 
[?]